Hrvatski opservatorij održivog razvoja turizma

Novosti

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

12.7.2018.

U Ministarstvu turizma održana druga radionica "Mjerenje održivosti razvoja turizma na razini destinacije - pokazatelji održivosti"

U Ministarstvu turizma danas je održana druga radionica „Mjerenje održivosti razvoja turizma na razini destinacije - pokazatelji održivosti“ u sklopu projekta „Razvoj, mjerenje i praćenje indikatora održivosti razvoja turizma na regionalnoj i lokalnoj razini“ kojega financira Ministarstvo turizma, a izrađuje Institut za turizam.

Na radionici su sudjelovali lokalni koordinatori projekta odabranih pilot destinacija (Dubrovnik, Ston, Hvar, Novalja, Mali Lošinj i Rovinj) te predstavnici Instituta za turizam, Ministarstva turizma, Hrvatske agencije za okoliš i prirodu i Državnog zavoda za statistiku. Na radionici je detaljno predstavljeno 15 baznih pokazatelja održivog razvoja turizma, pri čemu je fokus bio na podacima nužnim za izračun, kao i na izvorima podataka.

Zaključno, ustanovljeno je da će pilot destinacije osnovati lokalne radne skupine, te uz potporu Instituta i Ministarstva krenuti s procesom mjerenja.