Hrvatski opservatorij održivog razvoja turizma

ETIS pokazatelji

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

ETIS pokazatelji

Europska komisija je u svoje prioritete pored obalnog turizma, kulturnog turizma, turizma izvan sezone, dostupnog turizma, EDEN mreže izvrsnosti, istaknula i održivi turizam u okviru kojeg je i ETIS (eng. European Tourism Indicator System). ETIS je sustav uspostave monitoringa i menadžmenta za informirano upravljanje destinacijama koje je Europska komisija uspostavila kao dobrovoljni alat 2016. godine, a započela proces još 2013. pod nazivom Europski sustav pokazatelja za održive turističke destinacije. Sudjelovalo je 108 destinacija iz cijele Europe, od čega je 60 uspjelo dovršiti proces uspostave sustava.

Mali Lošinj je jedina destinacija u Hrvatskoj koja je uspješno sudjelovala u pilot projektu od 2013. i sustav održava u funkciji i danas. Turistička zajednica  grada Malog Lošinja je razvila sustav koji se sastoji od niza pokazatelja, kompleta alata i skupa podataka s ciljem davanja informacija za donošenje boljih upravljačkih odluka i utjecaja na odgovarajuće politike. Postojeći sustav je fleksibilan, a sastoji se od 27 glavnih i 40 izbornih pokazatelja, koji su u inicijalnoj fazi prošireni na 130 pokazatelja. Proširenja su rađena na osnovu potreba odredišta, interesa lokalnih dionika i posebnim pitanjima održivosti s kojima se suočava Lošinj, prije svega biološke raznolikosti. Mali Lošinj je 22.4.2016. godine dobio priznanje Europske komisije za svoj rad na pokazateljima održivosti turizma.

ETIS je podijeljen u četiri skupine u okviru kojih je 27 obveznih pokazatelja:

  • upravljanje destinacijom (politike održivog turizma, upravljanje turizmom u turističkim poduzećima, zadovoljstvo korisnika, informiranje i komunikacija);
  • gospodarski učinci (turistički tokovi, poslovni rezultati turističkih poduzeća, količina i kvaliteta zaposlenosti, sigurnost i zdravlje, turistički opskrbni lanac);
  • društveni/kulturni utjecaji (utjecaj na zajednicu/društvo, ravnopravnost spolova, zaštita i jačanje kulturnog nasljeđa, lokalnog identiteta i imovine) te
  • zaštita okoliša/prirode (smanjenje utjecaja prometa, klimatske promjene, gospodarenje otpadom, obrada otpadnih voda, gospodarenje vodom, potrošnja energije, zaštita krajolika i bioraznolikosti, onečišćenje svjetlošću i bukom i kvaliteta vode za kupanje).

Temelj sustava predstavlja radna skupina koja prikuplja podatke, izvještava i stvara korelaciju s pitanjima održivosti turizma.

Posebnost Lošinja je u tome što se već mogu pratiti trendovi promjena kroz vrijeme (2013. – 2017.) te na taj način imaju značajnu prednost pred drugim destinacijama. Institut za turizam je prilagodio i proveo istraživanje TOMAS Ljeto 2017. – Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj, kako bi bilo kompatibilno s ETIS pokazateljima te u suradnji s Turističkom zajednicom grada Malog Lošinja proveo anketu i pripremio izvještaj za destinaciju Lošinj.

Valja naglasiti da se gore navedenim aktivnostima pridonosi provedbi Strategije turizma RH te konkretnije provedbi Akcijskog plana razvoja zelenog turizma koji u Programu P2. Unapređenje okolišne održivosti turizma na razini turističkih destinacija sadrži mjeru 2. Pilot projekt praćenja,  mjerenja, upravljanja i certificiranja održivosti destinacije u skladu s postojećim  sustavima  praćenja  održivosti destinacije. Očekivani rezultat mjere 2. je Definirana metodologija i procedura kojom se zadovoljavaju zahtjevi i prema ETIS-u, GCST-u i NLP-u; 15 destinacija uspješno savladale zadanu metodologiju.

Više na: http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators_en