Hrvatski opservatorij održivog razvoja turizma

Međunarodne publikacije

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Problem prekomjernog razvoja turizma predmet je istraživanja brojnih znanstvenika i Institucija iz akademskog i stručnog sektora.
Stoga Vam u nastavku donosimo neke od najzanimljivijih dokumenata na temu:

UNWTO overtourism

The Invisible Burden of Tourism