Hrvatski opservatorij održivog razvoja turizma

PRIRUČNIK

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Povećanje broja destinacija na lokalnoj razini uključenih u nacionalnu CROSTO mrežu jedan je od osnovnih zadataka CROSTO opservatorija, ali i dio politike održivog upravljanja turizmom na razini Republike Hrvatske. Nakon provedene pilot faze, mjerenje održivosti turizma poželjno je i dalje fazno ili u 'valovima' širiti na veći krug destinacija kako u Jadranskoj, tako i u kontinentalnoj Hrvatskoj.
Stoga se kao mogućnost povećanja broja destinacija nametnula ideja kreiranja priručnika za destinacije, koji će na jednostavan i sažet način dati informacije o provedbi mjerenja i specifične informacije o potrebnim podatcima i izračunima za pojedine pokazatelje. Svrha priručnika jest da destinacije mogu samostalno (ili uz minimalne konzultacije) uspostaviti sustav mjerenja, od formiranja lokalne radne skupine, prikupljanja podataka, izračuna, analize i diseminacije rezultata mjerenja.

Priručnik za mjerenje i praćene održivosti turizma za destinacije

Tablica za unos podataka i izračun pokazatelja