Hrvatski opservatorij održivog razvoja turizma

Mjerenja na regionalnoj razini

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

CROSTO opservatorij prati stanje održivosti turizma na području NUTS2 regije Jadranske Hrvatske, pri čemu se mjerenje na regionalnoj razini odvija u sedam priobalnih županija (NUTS3 regije): Istarskoj županiji, Primorsko-goranskoj županiji, Ličko-senjskoj županiji, Zadarskoj županiji, Šibensko-kninskoj županiji, Splitsko-dalmatinskoj županiji i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Navedene županije obuhvaćaju većinu turističke aktivnosti u RH, te time predstavljaju najzanimljivije područje za uspostavu sustava mjerenja na regionalnoj razini. Pri tome treba imati na umu da mjerenje obuhvaća cijele županije, a ne samo njihove priobalne dijelove, pri čemu na lokalnoj razini nailazimo na velike razlike, te su stoga rezultati prikaz prosječnih vrijednosti i nude općeniti uvid u stanje održivost.

 

2019.

2018.

2017.