Hrvatski opservatorij održivog razvoja turizma

Ekonomski pokazatelji

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija
Pokazatelj Broj turističkih noćenja u komercijalnom smještaju

Obrazloženje

Broj turističkih noćenja temeljni je pokazatelj za mjerenje gospodarske uspješnosti turističkog razvoja destinacije.

Opis

Registrirani broj noćenja u komercijalnim smještajnim kapacitetima (hotelima i sličnim smještajnim objektima (NKD 55.1), odmaralištima i sličnim objektima za kraći odmor (NKD 55.2), kampovima i prostoru za kampiranje (NKD 55.3) i ostalom smještaju (55.9) na godišnjoj razini.

Pristup

Izravno preuzimanje sekundarnih podataka.

Izvori podataka

eVisitor / DZS

 

Pokazatelj Izravna zaposlenost u turizmu kao udio ukupne zaposlenosti

Obrazloženje

Pokazateljem se mjeri utjecaj turističkog razvoja na zaposlenost stalnog stanovništva destinacije.

Opis

Udio zaposlenih u pravnim osobama i obrtu i slobodnim profesijama u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (područje I prema NKD 2007.) u kolovozu, u ukupnom broju zaposlenih u pravnim osobama i obrtu i slobodnim profesijama u kolovozu određene godine.

Pristup

Složeni pokazatelj čija se procjena temelji na sekundarnim podacima.

Izvori podataka

DZS

 

Pokazatelj Postotna godišnja bruto popunjenost komercijalnih smještajnih kapaciteta

Obrazloženje

Pokazateljem se procjenjuje intenzitet sezonalnosti turizma u destinaciji.

Opis

Iskorištenost (bruto) komercijalnih smještajnih kapaciteta na godišnjoj razini.

Pristup

Složeni pokazatelj čija se procjena temelji na sekundarnim podacima (ukupan broj raspoloživih postelja u komercijalnim smještajnim objektima u kolovozu i ukupan broj ostvarenih noćenja u komercijalnim smještajnim objektima u cijeloj godini).

Izvori podataka

eVisitor / DZS

 

Pokazatelj Prosječna dnevna potrošnja turista u eurima

Obrazloženje

Uz volumen turističke potražnje (broj noćenja), prosječna dnevna potrošnja turista jedan je od najvažnijih pokazatelja ekonomske održivosti turističke aktivnosti u destinaciji. Prosječna dnevna potrošnja turista je i temelj za praćenje ukupnih prihoda od turizma i izravnog gospodarskog utjecaja turizma na odredište. Također, ukazuje na veze unutar lanca vrijednosti u destinacijskoj ponudi.

Opis

Procjena prosječne dnevna potrošnja turista u komercijalnim smještajnim objektima. Uključuje izdatke turista na turističke usluge i proizvode kao što su smještaj, prijevoz, hrana i piće, zabava, sport, kultura, izleti, najam opreme, kupnja, suveniri itd., po osobi i noćenju.

Pristup

Kvantitativno istraživanje turističke potražnje koje se provodi na reprezentativnim uzorcima turista (anketa). Ukoliko su rezultati takvih istraživanja na raspolaganju, pokazatelj se izravno preuzima iz istraživanja. Inače je potrebno provesti istraživanje.

Izvori podataka

Anketa turista (npr. istraživanja TOMAS Instituta za turizam)