Hrvatski opservatorij održivog razvoja turizma

APLIKACIJE

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Praćenje održivosti razvoja turizma u okviru CROSTO opservatorija temelji se na praćenju baznih i dodatnih pokazatelja. Kako je temeljni dio misije Hrvatskog opservatorija održivog turizma poticanje jedinica lokalne samouprave i turističkih zajednica da same prikupljaju i obrađuju podatke na temelju kojih se izračunavaju pokazatelji, u sklopu projekta "Ocjena održivih praksi iz područja turizma na razini postojećeg sustava TZ-a i uspostava mreže destinacija uključenih u praćenje održivosti turizma" financiranog od strane Ministarstva turizma i sporta, razvijene se dvije aplikacije koje će zainteresiranima olakšati obradu prikupljenih podataka i izračunavanje potrebnih pokazatelja:

  • CROSTO StanApp - aplikacija za unos i obradu podataka iz primarnog istraživanja stavova stanovnika, te
  • CROSTO TurApp - aplikacija za unos i obradu podataka iz primarnog istraživanja stavova turista.

Aplikacije su prvenstveno namijenjene CROSTO timovima unutar destinacije, te se sastoje od modula za unos podataka te modula za obradu podataka.

Aplikacije za obradu podataka primarnih istraživanja

Upute za korištenje aplikacija za obradu podataka primarnih istraživanja