Hrvatski opservatorij održivog razvoja turizma

Misija i ciljevi

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Misija Hrvatskog opservatorija je praćenje održivog razvoja turizma na području NUTS2 regije Jadranske Hrvatske koja je odabrana zbog najveće koncentracije turističke aktivnosti. U 2017. godini izvršeno je prvo mjerenje održivosti na razini jadranskih županija za 2016. godinu, a u sklopu ovog dokumenta biti će ponovljeno i u 2018. godini za 2017. godinu. Namjera je, međutim, poticati jedinice lokalne samouprave i turističke zajednice na primjenu ETIS pokazatelja, odnosno praćenje održivog razvoja turizma na lokalnoj/destinacijskoj razini. Utvrđen je skup od 15 baznih pokazatelja na kojima će se temeljiti praćenje održivosti razvoja turizma u okviru CROSTO opservatorija. Uz 15 osnovnih pokazatelja, svaka destinacija može mjeriti i dodatne pokazatelje, ovisno o potrebi i specifičnosti turističkog proizvoda destinacije.

Polazeći od aktualnog razvojnog trenutka hrvatskog turizma kao i činjenice da se sustavno mjerenje pokazatelja održivosti turizma u Republici Hrvatskoj nalazi u početnoj fazi razvoja, jedan od ciljeva Opservatorija je osiguranje osnovnih preduvjeta za mjerenje.

Dugoročni cilj Opservatorija je osnivanje nekoliko lokalnih opservatorija na području cijele Hrvatske, te osnivanje Regionalnog centra za praćenje održivosti Jadransko-jonske regije, pri čemu bi Hrvatska (Institut za turizam u suradnji s Ministarstvom turizma) bila regionalni lider održivog turizma.

Na regionalnoj razini praćenje se provodi na razini NUTS2 regije Jadranske Hrvatske, pri čemu se mjerenje odvija u sedam priobalnih županija (NUTS3 regije): Istarskoj županiji, Primorsko-goranskoj županiji, Ličko-senjskoj županiji, Zadarskoj županiji, Šibensko-kninskoj županiji, Splitsko-dalmatinskoj županiji i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Navedene županije obuhvaćaju većinu turističke aktivnosti u RH, te time predstavljaju najzanimljivije područje za uspostavu sustava mjerenja na regionalnoj razini. Pri tome treba imati na umu da mjerenje obuhvaća cijele županije, a ne samo njihove priobalne dijelove, pri čemu na lokalnoj razini nailazimo na velike razlike, te su stoga rezultati prikaz prosječnih vrijednosti i nude općeniti uvid u stanje održivosti. Međutim, mjerenje se od 2018. godine spušta i na lokalnu razinu, gdje je za potrebe mjerenja odabrano šest destinacija koje definira intenzivan razvoj turizma, pri čemu se značajno razlikuju po geografskom položaju, strukturi turističke ponude i oblicima turizma koji su primarni u destinaciji. Odabrane pilot destinacije za mjerenje na lokalnoj razini su gradovi/općine: Rovinj, Mali Lošinj, Novalja, Hvar, Ston i Dubrovnik.