Hrvatski opservatorij održivog razvoja turizma

Novosti

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

25.3.2022.

INSTO webinar: DPSIR okvir za upravljanje otpadom u turizmu

U sklopu sedmog INSTO webinar-a, dr. sc. Izidora Marković Vukadin prezentirala je DPSIR okvir za upravljanje otpadom u turizmu, kao i pokazatelje povezane s krutim otpadom. Raspravljalo se o iskustvima i lekcijama koje su naučili odabrani stručnjaci i članovi UNWTO Međunarodne mreže opservatorija za održivi turizam (INSTO) u području mjerenja i praćenja krutog otpada. Webinar proizlazi izravno iz 11 obveznih ključnih pitanja za članove INSTO-a.

 

Prezentacija DPSIR waste management framework and monitoring approach