Hrvatski opservatorij održivog razvoja turizma

Kontakti

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Voditeljica CROSTO opservatorija:

Dr.sc. Izidora Marković Vukadin

e-mail: izidora.markovic@iztzg.hr

kontakt telefon +385/1/3909-673