Hrvatski opservatorij održivog razvoja turizma

Novosti

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

15.1.2019.

Satelitski račun turizma za Republiku Hrvatsku u 2016.

Objavljeni su rezultati istraživanja Satelitskog računa turizma, Državnog zavoda za statistiku i Instituta za turizam. Satelitski račun turizma služi procjenjivanju izravnoga ekonomskog doprinosa turizma nacionalnom gospodarstvu, te time predstavlja nacionalni pokazatelj ekonomske održivosti turizma.

Prema istraživanju, bruto dodana vrijednost turističkih djelatnosti u 2016. iznosila je 69 948 milijuna kuna (tablica 4.). Bruto dodana vrijednosti turističkih djelatnosti predstavlja 24,01% ukupno ostvarene bruto dodane vrijednosti u 2016. Nakon izračuna turističkog udjela u proizvodnji za svaku od turističkih djelatnosti i ostalih djelatnosti izračunana je izravna bruto dodana vrijednost turizma. Ona je u 2016. iznosila 31 734 milijuna kuna. i činila je 10,89% ukupne bruto dodane vrijednosti. Izravni bruto domaći proizvod turizma u 2016. iznosio je 40 040 milijuna kuna i njegov udio u ukupnom bruto domaćem proizvodu iznosio je 11,40 %. U 2016. udio izravne bruto dodane vrijednosti turizma turističkih djelatnosti u ukupnoj izravnoj bruto dodanoj vrijednosti turizma iznosio je 88,34%, dok je udio izravne bruto dodane vrijednosti turizma ostalih djelatnosti u izravnoj bruto dodanoj vrijednosti turizma iznosio 11,66%.


Više možete doznati na sljedećoj poveznici:

https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2018/12-04-01_01_2018.htm?fbclid=IwAR09aA8W8mPYbl1rxxUBljxqq_79oSgE4Wx_5y5ItNKmSSmF0P3mPkvnC7c