Hrvatski opservatorij održivog razvoja turizma

Novosti

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

29.7.2019.

Razmjena znanja

U sklopu međunarodne razmjene znanja predstavnici CROSTO observatorija održali su radni sastanak sa predstavnicima Greater Bogota Convention Bureau i Alcaldía Mayor De Bogotá - Despacho Del Alcalde Mayor o mogućnosti primjene Hrvatske prakse u Kolumbiji. Izloženi su osnovni principi mjerenja i praćenja održivosti u Europi i Hrvatskoj, s fokusom na društvene indikatore.