Hrvatski opservatorij održivog razvoja turizma

Novosti

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

30.8.2019.

Priručnik za mjerenje i praćene održivosti turizma za destinacije

Više o priručniku i preuzimanje priručnika u .pdf formatu:

http://crosto.hr/hr/korisni-dokumenti/prirucnik/