Hrvatski opservatorij održivog razvoja turizma

Novosti

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

9.2.2021.

OECD izvješće - Hrvatska se spominje u kontekstu aktivnosti CROSTO opservatorija

Objavljeno je novo turističko izvješće o politici za zeleniji i održiviji turistički sektor pod nazivom: „Upravljanje razvojem turizma za održivi i uključivi oporavak“, koje je izradilo Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

 

Izvješće, koje je realizirano uz financijsku pomoć Europske unije, pruža analizu političkih rješenja i dobrih praksi koje pomažu destinacijama da se obnove i procvjetaju u ovim dramatično promijenjenim okolnostima. Politike koje se bave razvojem turizma moraju provoditi održivu viziju za budućnost temeljem ranijih poslovnih modela. Stoga je integrirani pristup turističkoj politici ključan za postizanje svega spomenutoga, uz doprinos i podršku, kako industrije, tako i same zajednice.

 

Poseban naglasak potrebno je staviti na održivost okoliša, uključivosti, diverzifikaciju i inovacije, dajući prednost upravljanju posjetiteljima u odnosu na privlačenje posjetitelja. Ne postoji jedinstveno rješenje za sve, a ovo izvješće razmatra različite pristupe koje destinacije usvajaju kako bi održivost stavili u središte svog turističkog oporavka.

 

Dokument uključuje izbor studija slučaja razvijenih uz pomoć nekoliko zemalja (Austrija, Kolumbija, Finska, Francuska, Japan, Meksiko, Novi Zeland, Španjolska i Švicarska) koje opisuju moguće odgovore na krizu na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Hrvatska se u dokumentu spominje u kontekstu aktivnosti Hrvatskog opservatorija održivog razvoja turizma (CROSTO - CROatian Sustainable Tourism Observatory).

 

Treba dodati kako je izvješće dio serije koja je osmišljena kako bi široj čitateljskoj publici učinila dostupnim odabrane studije koje se oslanjaju na rad OECD-ovog Odbora za turizam. Turistički dokumenti OECD-a se bave pitanjima poput trendova i politika, inovacija, održivosti, vještina i statistike.

 

Izvješće OECD "Managing tourism development for sustainable and inclusive recovery"

 

Izvor: UHPA  / OECD