Hrvatski opservatorij održivog razvoja turizma

Novosti

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

24.10.2018.

INSTO konferencija

U sjedištu Svjetske turističke organizacije u Madridu je od 22. do 23. listopada 2018. održana treća po redu Globalna konferencija opservatorija za mjerenje i praćenje održivosti razvoja turizma koji djeluju pod okriljem UNWTO INSTO mreže. Na konferenciji je u ime hrvatskog CROSTO opservatorija sudjelovao dr. sc Ivan Kožić, znanstveni suradnik u Institutu za turizam. Program konferencije je bio podijeljen u dva dana.
Prvi dan su predstavnici opservatorija izlagali vlastita iskustva u mjerenju i praćenju održivosti razvoja turizma u okviru tri tematske sesije posvećene različitim kategorijama učinaka koje razvoj turizma može polučiti.
Dr. Kožić je svoje izlaganje održao u okviru tematske sesije posvećene praćenju društveno-kulturoloških učinaka turizma. U okviru tematske sesije posvećene praćenju ekoloških učinaka turizma izlagali su predstavnici opservatorija iz Brazila i Sjedinjenih Američkih Država, dok je u okviru tematske sesije posvećene gospodarskim učincima turizma izlagala predstavnica opservatorija iz Meksika.
Drugi dan konferencije su održane tri tematske radionice s ciljem demonstracije novih izvora i načina prikupljanja podataka za izračun pokazatelja održivosti.
U svom završnom govoru, dr. Dirk Glaesser, direktor odjela za održivi razvoj turizma unutar Svjetske turističke organizacije, naglasio je važnost razmjene iskustava između opservatorija te je najavio nastavak poticanja razvoja INSTO mreže i promoviranja dobrih praksi mjerenja i praćenja održivosti razvoja turizma u svijetu.