Hrvatski opservatorij održivog razvoja turizma

Novosti

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

17.10.2018.

Dr.sc. Izidora Marković Vukadin održala predavanje u sklopu konferencije "Development of harmonized monitoring system dedicated to tourism in the Danube region"

Dr.sc. Izidora Marković Vukadin održala je pozvano predavanje u sklopu konferencije:  „Development of harmonized monitoring system dedicated to tourism in the Danube region“ u sklopu Interreg programa za Dunavsku regiju u Sofiji, Bugarska. Na konferenciji je prezentirala CROSTO opservatorij  s naglaskom na teme podrške radu opservatorija od strane drugih institucija te uključivanja lokalnih zajednica.

Više o događanju možete pronaći na poveznici: https://www.danubecultureandtourism.eu/files/116