Hrvatski opservatorij održivog razvoja turizma

Novosti

Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

20.12.2018.

CROSTO godišnje izvješće za Jadransku Hrvatsku

Tim CROSTO opservatorija pripremio je drugo izvješće o stanju održivosti turizma NUTS2 regije – Jadranska Hrvatska, temeljem kojeg vrši godišnje izvještavanje INSTO mreže Svjetske turističke organizacije o stanju pokazatelja, ali i unapređenjima procesa. 

Izvještaj možete preuzeti na sljedećem linku.